نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات

نشریه «علوم رایانش و فناوری اطلاعات» نشریه فارسی انجمن کامپیوتر ایران است که از نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی کامپیوتر جدا شده است. شماره‌های پیشین این نشریه در سایت نشریه علوم و مهندسی کامپیوتر قابل دسترس هستند. نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات به صورت دو شماره در سال، مقالات داوری‌شده خود را (فقط به زبان فارسی) منتشر می‌کند. رسالت نشریه انتشار موثر و پویای پژوهش‌های پژوهشگران و محققین حوزه "علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات" و انتقال تجربیات ناشی از نوآوری‌های پیاده‌سازی سیستم‌های کاربردی در زمینه‌های علوم و مهندسی جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی متخصصان در راستای گسترش مرزهای فناوری و برقراری ارتباط بین مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی است.
ارسال، داوری، پذیرش و پردازش مقاله در این نشریه رایگان است.
نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات بر اساس ارزیابی و رتبه‌بندی سال های 1399 و 1400 کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای «رتبه ب» است.
استفاده از مطالب ارایه شده در این نشریه مطابق با مجوز CC BY-4.0 با ذکر منبع، آزاد می باشد.
آخرین شماره: پاییز و زمستان 1400

نمایه ها

رتبه "ب" در ارزیابی سال های 1399 و 1400
THE DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

شبکه های اجتماعی

اطلاعات آماری

116
تعداد مقالات
343
تعداد نویسندگان
16
شماره
4739
تعداد دانلود مقالات
120686
بازدیدکننده
46%
درصد پذیرش
۵۶ روز (بررسی اولیه 6 روز)
میانگین زمان داوری